Bibliografie

In 2003 ben ik begonnen met schrijven over onderzoek. Ik wilde boeken maken die dicht bij de lezer staan, die onderzoeksprocessen en -technieken begrijpelijk uitleggen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat statistiek op de juiste manier wordt gebruikt. Met mijn publicatie Statistiek in Stappen heb ik een stappenplan gepresenteerd dat ervoor zorgt dat je als onderzoeker op de juiste wijze met statistiek bezig bent en dat je goede conclusies kunt trekken. Dit boek is inmiddels in het Engels vertaald.

Mijn bekendste werk is Wat is onderzoek?, een praktijkboek voor het hoger onderwijs. Het boek wordt veelvuldig gebruikt binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs en het wordt gezien als een standaardwerk in de onderzoeksmethodologie. Ook de Engelse vertaling van het boek, Doing Research, is populair. Daarnaast schrijf ik boeken over de onderzoekspraktijk op het mbo en over het begeleiden van praktijkonderzoek.

Begin 2020 is Thematische Analyse uitgebracht. Dit boek gaat over kwalitatieve analyse. Ik merkte dat kwalitatief onderzoek steeds belangrijker wordt en dat organisaties op zoek zijn naar verdieping en niet alleen naar cijfermateriaal. Ook in dit geval wilde ik methoden op een heldere manier beschrijven zodat ze eenvoudig toe te passen zijn en leiden tot bruikbare conclusies. Wordt vervolgd!

Naast schrijver ben ik ontwikkelaar van (digitale) cursussen over onderzoek en statistiek. Zo ontwikkelde ik een onderzoekstool (die op de website van Wat is Onderzoek staat), waarmee online stapsgewijs een compleet onderzoek kan worden opgezet en uitgevoerd volgens de fases uit het boek Wat is onderzoek? Ook werk ik mee aan Keuzedelen voor het MBO en aan Statistiek voor Technici.

Op zoek naar een compleet overzicht van mijn publicaties? Dat vind je in onderstaand document.

Complete bibliografie