Bibliografie

Hieronder vind je mijn bibliografie, met daarin de belangrijkste werken die ik heb geschreven.

In 2003 ben ik begonnen met schrijven over onderzoek. Ik wilde boeken maken die dicht bij de lezer staan, die onderzoeksprocessen en -technieken begrijpelijk uitleggen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat statistiek op de juiste manier wordt gebruikt. Mijn publicatie Statistiek in Stappen bevat een stappenplan dat ervoor zorgt dat je als onderzoeker op de juiste wijze met statistiek bezig bent en dat je goede conclusies kunt trekken. Dit boek is inmiddels in het Engels vertaald.

Wat is Onderzoek?

Mijn bekendste werk is Wat is onderzoek?, een praktijkboek voor het hoger onderwijs. Het boek wordt veelvuldig gebruikt binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het wordt gezien als een standaardwerk in de onderzoeksmethodologie. Ook de Engelse vertaling van het boek, Doing Research, is populair. Daarnaast schrijf ik boeken over de onderzoekspraktijk op het mbo en over het begeleiden van praktijkonderzoek.

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden steeds belangrijker. Ten eerste omdat organisaties op zoek zijn naar verdieping en niet alleen naar cijfermateriaal. Maar ook omdat maatschappelijke vragen steeds complexer worden en niet meer vanuit een enkel perspectief beantwoord kunnen worden. Interviews en de analyse van thema’s zijn aan de orde van de dag.┬áBegin 2020 is Thematische Analyse uitgebracht. Dit boek gaat over kwalitatieve analyse. Ook in dit geval wilde ik methoden op een heldere manier beschrijven zodat ze eenvoudig toe te passen zijn en leiden tot bruikbare conclusies. De nieuwe druk, die in 2023 verscheen, is voorzien van een online omgeving, prachtige full-colour illustraties, veel nieuwe voorbeelden, lijstjes en tips. In 2024 verschijnt mijn boek over Interviewen. Een welkome aanvulling op de methodenreeks die al is verschenen.

Cursuswerk

Naast schrijver ben ik ontwikkelaar van (digitale) cursussen over onderzoek en statistiek. Zo ontwikkelde ik een onderzoekstool, die op de website van Wat is Onderzoek staat). Daarmee kan stapsgewijs een compleet onderzoek worden opgezet en uitgevoerd. Deze online tool volgt de fases uit het boek Wat is onderzoek? Ook werk ik mee aan Keuzedelen voor het MBO en aan een cursus Statistiek voor Technici.Technici krijgen vaak wel wiskunde, maar hun kennis op het gebied van statistiek blijft wat achter. Om die leemte op te vullen is een aantal modules Statistiek voor Technici ontwikkeld. Kijk maar op de website.