Overzicht projecten

Onderzoek samen met kennisinstellingen

Als onderzoeksconsultant werk ik voor en met kennisinstellingen, zoals hogescholen, universiteiten en onderzoeksbureaus. Ik voer zelf onderzoek uit, maar ook ben ik als projectleider bij onderzoek betrokken. Dit doe ik voornamelijk in samenwerkingsverband, waarbij men mijn expertise inhuurt voor dat specifieke gebied waarop men nog onderzoeksadvies nodig heeft. Verder doe ik onderzoek voor overheidsinstanties en verzorg ik onderzoeksadvies voor zorginstellingen. Dag gaat met name over advies dat ik geef aan de kennisafdelingen bij zorginstellingen. Deze zorginstellingen reserveren geld op hun begroting voor onderzoek met als doel het verder verbeteren van de zorg. Daarnaast bieden ze hun zorgmedewerkers de gelegenheid om zich verder te professionaliseren, en om eventueel te promoveren.

Onderzoeksvaardigheden in het hoger onderwijs

Als begeleider van onderzoek werk ik een-op-een met studenten samen, om ze te begeleiden bij hun onderzoeksvaardigheden-trajecten en hun afstudeerproject. Ik help ze met advies en uitleg, maar vooral met ondersteuning wanneer het even niet meer lukt. Daarnaast werk ik samen met universiteiten in het ontwikkelen van het methodologie curriculum. Ik verzorg professionaliseringstrajecten, maar ook fungeer ik als critical friend bij accreditatie- en visitatieprocessen en verandertrajecten. Ten slotte verzorg ik korte cursussen en workshops op het gebied van onderzoeksvaardigheden.

Overzicht projecten

Hieronder vind je een overzicht van mijn projecten. De banner geeft alle opdrachtgevers (tot nu toe) weer en daarvan heb ik enkele voorbeelden uitgebreider in beeld gebracht, zodat je een goede indruk krijgt van de opdrachten die ik zoal uitvoer, de samenwerkingsovereenkomsten die ik aanga, de studenten die mijn begeleiding zoeken en het werk dat ik doe als critical friend, als onafhankelijk onderzoeker en als adviseur.

Opdrachtgevers

Breda University of Applied Sciences
Alliade
Wetenschappelijke Raad Zeeland
Stichting Talent naar de Top
Kenniscentrum Kusttoerisme
Hogeschool van Amsterdam