Data-analyse en rapportage

Monitor Talent naar de Top

Ieder jaar vanaf 2008 brengt de Stichting Talent naar de Top de resultaten uit van hun Monitor Talent naar de Top. Vanaf 2019 neem ik de (kwantitatieve) analyses van de gegevens voor mijn rekening. Dat doe ik door de ruwe gegevens te bewerken, te analyseren met behulp van SPSS en Excel, door de interpretatie en de vormgeving van alle grafieken, tabellen en figuren te verzorgen. Het vormt de start van een langdurige en vruchtbare samenwerking met Stichting Talent naar de Top. Het eerste resultaat van deze samenwerking met als titel ‘Gewoon een kwestie van doen’ (Henderikse & Verhoeven, 2019) is op 29 juni 2019 in Den Haag gepresenteerd aan de Belgische minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, Alexander de Croo.