Expertise


Ik ben gespecialiseerd in onafhankelijk onderzoek(sadvies) en statistiek in de breedste zin van het woord. Mijn onderzoekservaring strekt zich uit van theoriegericht tot praktijkgericht onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ik voer graag zelf onderzoek uit, maar ik adviseer ook anderen bij onderzoek. Dat doe ik op het gebied van de methode en de analyse, en kwaliteit van onderzoek. Ik help mensen en organisaties hun onderzoek zo in te richten, dat de resultaten zoveel mogelijk betrouwbaar zijn, maar ook valide en bruikbaar. Onderzoek is een instrument om maatschappelijke vragen te beantwoorden. Ik adviseer bij het inzetten van de juiste middelen om deze vragen zo goed mogelijk te benaderen.

Inzetbaarheid

Doordat mijn expertise domeinoverstijgend is, ben ik inzetbaar in een breed veld aan onderwerpen. Dit resulteerde de afgelopen jaren in onderzoeken in de cultuursector, brede welvaart, rekenkameronderzoek, onderwijsonderzoek, onderzoek op het gebied van de zorg, arbeid en diversiteit en sociaal domein. Gespecialiseerd in onafhankelijk onderzoek(sadvies), heb ik geleerd dat het belangrijk is om de juiste vragen te stellen, dat neem ik altijd mee tijdens de onderzoeken die ik uitvoer. Wil je liever advies bij je eigen onderzoek? Ook dat is mogelijk. Ik adviseer organisaties bij het maken van grote vragenlijsten, het omgaan met grote datasets, complexe onderzoeken met veel stakeholders en lastige analysevragen.

Expertise delen

Als je veel kennis en ervaring hebt op het gebied van onderzoek, dan wil je dat ook delen. Dat doe ik al meer dan 25 jaar. Zo geef ik les, verzorg ik workshops op maat voor bedrijven en organisaties, begeleid ik studenten, promovendi en professionals en schrijf ik tekstboeken. Onderzoek doe je vooral ook samen; daarom ondersteun ik ook onderzoeksteams, als teamleider, onafhankelijk adviseur, critical friend.

Heb je hulp of advies nodig bij het opzetten van onderzoek? Is er behoefte aan een externe onderzoeksadviseur? Of aan een workshop over kwalitatieve analyse? Neem contact op voor een intakegesprek. Ik neem de mogelijkheden graag met je door!