Onafhankelijk onderzoek

Ik verzorg de opzet en uitvoering van onafhankelijk (praktijk)onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Opdrachtgevers bevinden zich in de (non)profitsector en (semi)overheid. Dit kan zijn rekenkameronderzoek, onderzoek in het sociaal domein, onderzoek naar Brede Welvaart, en op het gebied van cultuur, duurzaamheid, leefbaarheid en onderwijs.

Procedure

Bij de opzet en uitvoering van onafhankelijk onderzoek gebruik ik een vaste procedure. Hoe dat in z’n werk gaat? Het eerste contact ontstaat als er een vraag is waarop men antwoord zoekt, of een situatie die een oplossing vraagt. Dat kan een maatschappelijk probleem zijn, maar ook een probleem bij een organisatie, of overheidsinstantie. Allereerst gaan we dan het gesprek aan om de aanleiding en de hoofdvraag helder te krijgen. Vervolgens maak ik een voorstel voor het onderzoek, met een begroting en een tijdpad.  Wordt de opdracht gegund, dan wordt regelmatig een ‘heads up’ gegeven aan de opdrachtgever en wordt veelvuldig overlegd met de (vaste) contactpersoon bij de organisatie. Het onderzoeksresultaat wordt bondig gepresenteerd en door de hoge kwaliteit en bruikbaarheid weet u zich verzekerd van een advies waar echt een antwoord op de vragen gegeven kan worden.

Samenwerken

Doordat veel werk business-to-business wordt georganiseerd, beschik ik over een aantal uitstekende experts om in het onderzoek mee te draaien. Ook is het mogelijk onderzoek samen met een van de samenwerkingspartners uit te voeren. Op deze wijze kan de juiste expertise worden ingezet en wordt de kwaliteit van het onderzoeksresultaat gewaarborgd.

Ondersteuning deelonderzoek

Naast de opzet en uitvoering van onafhankelijk onderzoek, verzorg ik ook ondersteuning bij delen van onderzoek. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het ontwerp, de analyse of de onderzoekskwaliteit. Ik geef advies over de juiste probleemstelling, dataverzamelingsmethode en analyse en ik help je bij het correct (en betrouwbaar) rapporteren van onderzoeksresultaten. Ook verzorg ik (delen van) data-analyse met behulp van speciale software. Zoek je ondersteuning bij statistische analyse? Dan help ik je graag! Daarnaast fungeer ik als critical friend bij de kwaliteitsborging van het onderzoeksproces. Dat kan als extern adviseur bij een onderzoeksteam, of als teamleider.

Geïnteresseerd geraakt? Heb je een onderzoeksvraag die op een antwoord wacht? Of een situatie die om een oplossing vraagt? Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan om de mogelijkheden te bespreken.

Opdrachtgevers

Stichting Talent naar de Top
Erfgoed Zeeland
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Breda University of Applied Sciences
Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving
Edu'Actief