Samenwerken in Zeeuws onderzoek

Applied Research Center Vitality

Sinds een aantal jaren vindt in Zeeland onderzoek plaats naar vitaliteit. Daarbij werken veel kennisinstellingen samen.

Samenwerken in Zeeuws onderzoek is belangrijk voor de regio. Je creert een kennisbasis ten gunste van de Zeeuwse samenleving.

Vitaliteit in de betekenis van een gezond leven in een gezonde regio gebeurt bij het Applied Research Center Vitality van de HZ University of Applied Sciences. Dit vitaliteitsconcept wordt op vele manieren belicht. De kenniscentra die onder ARC Vitality vallen beslaan een breedte aan onderwerpen die met gezonde regio en gezond leven te maken hebben. Zo is er een lectoraat ouderenzorg, het Kenniscentrum Kusttoerisme, het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving en het Lectoraat Healthy Region. In totaal zeven kenniscentra en lectoraten.

Al eerder werkten we samen. Zo voerden we samen met het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoek uit voor het project ‘Leven in Zeeland’, de vierjaarlijkste monitor onder Zeeuwse panelleden. Daarnaast verzorgde ik adviezen voor het Kenniscentrum Kusttoerisme.

Vanaf januari 2023 werken ARC Vitality en de Onderzoeksconsultant wederom samen. We doen dat op verschillende terreinen, maar vooral op het gebied van analyse en van onderzoeksvaardigheden. Zo denk en doe ik mee aan de analyse naar draagvlak voor toerisme in Zeeland, een studie die door het Kenniscentrum Kusttoerisme wordt uitgevoerd. Verder geef ik advies op het gebied van kwaliteit van onderzoek en analysetechnieken en fungeer ik als critical friend bij de visitatie. Daarnaast ontwikkelen we een aantal korte opfriscursussen onderzoeksvaardigheden voor professionals en voor jonge onderzoekers die vaardigheid op bepaalde onderzoeksonderdelen willen opdoen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar samenwerking in onderzoek? Wil je meer weten? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.