Actueel

Om de impact van praktijkonderzoek te kunnen zien hoef je maar een krant of tijdschrift open te slaan, een discussieprogramma op TV aan te zetten. Om hun argumenten kracht bij te zetten, maken mensen steeds vaker gebruik van onderzoeksresultaten. Meestal gaat dat goed, soms gaat dat fout. Meestal is dat interessant, soms is het een ‘open deur’. Op deze pagina vind je een overzicht van interessante artikelen over onderzoek, opiniestukken of hoe je onderzoek moet toepassen, hoe je resultaten moet interpreteren en vooral ook: hoe je onderzoeksvaardigheden laat zien. Naast blogs en opiniestukken laat ik je krantenartikelen zien en praat ik je bij over de nieuwste methoden en inzichten. Wil je meepraten, of heb je interessant materiaal? Neem contact met mij op.

2023

Een verfrissende kijk op interviewen

Lees hier meer over mijn nieuwe boek. Het wordt in maart 2024 verwacht!
Lees meer

Groen in de stad en criminaliteit

Het aantal wijkactiviteiten en parkbezoeken hebben een gunstig effect op criminaliteit: die daalt in wijken waar men bezig gaat met het ontwikkelen van parken en meer groen. Meer hierover lees je in mijn blog.
Lees meer

Onafhankelijk of objectief?

De scheidslijn tussen onafhankelijkheid en objectiviteit is vaak dun. Ik schrijf erover in mijn laatste blog.
Lees meer

Ervaren Brede Welvaart in Brabant

Een jaar lang is hard gewerkt aan het rapport over ervaren Brede Welvaart in Brabant. Nu is het uit. In dit bericht lees je daar meer over.
Lees meer

Kwaliteit van literatuurstudie

In dit blog beschrijf ik een instrument om onderzoekskwaliteit na te gaan als je een groot aantal onderzoeksresultaten uit verschillende onderzoeken met elkaar wilt vergelijken.
Lees meer

Studiewinkel

Studiewinkel is een nieuw platform van educatieve uitgevers waar onderwijsinstellingen en studenten al hun studieboeken kunnen bestellen.
Lees meer

Research community

Een vrij nieuwe methode van kwalitatieve dataverzameling is de research community. Een online instrument om mensen met elkaar van gedachten te laten wisselen over een onderwerp.
Lees meer

Draagvlak voor toerisme in Zeeland

Deze week zijn de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar draagvlak voor toerisme onder de inwoners van Zeeland. Ik was daar als extern adviseur bij betrokken.
Lees meer

Ongelijkheid in de 21ste eeuw

In mijn nieuwste blog bespreek ik ongelijkheid in de 21ste eeuw. Ik doe dat aan de hand van het zojuist verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Lees meer

Kijk op sociale ongelijkheid

Ben je geinteresseerd in een nieuwe kijk op sociale ongelijkheid? Lees dan het meest recente rapport hierover van het SCP.
Lees meer