Samenwerken in Zeeuws onderzoek

ZB Planbureau

Het ZB Planbureau verzorgt onderzoek op het sociale domein, leefbaarheid, economie en onderwijs. Dat gebeurt voornamelijk voor opdrachtgevers uit het publieke domein in Zeeland. Sinds onze samenwerking begeleid ik als (extern) onderzoeksexpert  (onderzoeks)projecten. Ik doe dat in de rol van critical friend. Daarnaast voeren we samen onderzoek uit in opdracht van (Zeeuwse) organisaties en overheden. Ten slotte ben ik als expert betrokken bij projecten zoals Interreg ‘Werkinzicht’ over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.