Begeleiding en advies bij onderzoeksprocessen

ZB Planbureau

Het ZB Planbureau is een kennisinstelling in Zeeland die onderzoek verzorgt in onder meer het sociale domein, leefbaarheid, economie en onderwijs. ZB Planbureau doet dat voornamelijk voor opdrachtgevers uit het publieke domein in de provincie. Ik ben sinds 2018 bij ZB Planbureau betrokken, onder andere als interimhoofd onderzoek en (momenteel) als extern expert. In deze rol begeleid ik de onderzoeksprocessen. Zo organiseer en leid ik intervisiesessies waar de onderzoekers de voortgang van hun projecten presenteren en lees ik mee met conceptrapporten om zodoende de kwaliteit van onderzoek te waarborgen.