Onderzoek naar regionale ontwikkeling in Zeeland

Wetenschappelijke Raad Zeeland

Op initiatief van de Provincie Zeeland is een aantal jaren geleden de Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ) ingesteld met als doel om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen te brengen. Voor deze opdrachtgever bracht ik gedurende de eerste helft van 2019 regionale ontwikkeling in kaart in het kader van De Slimme Kracht van Zeeland. Mijn taak als onderzoeksexpert, goed bekend met de regionale situatie en voorzien van een stevig regionaal netwerk, was om de ontwikkelingen in de regio in de afgelopen vijf jaar in kaart te brengen. Het betrof een actualisering van het eerste onderzoek over regionale ontwikkeling dat in 2015 was gepubliceerd, onder de naam De Slimme Kracht van Zeeland (Meijaard, 2014). Voor dit onderzoek nam ik 22 interviews af met vertegenwoordigers uit het onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven en de overheid in Zeeland en daarbuiten. Deze interviewgegevens zijn op thematische wijze geanalyseerd en het rapport met de resultaten is in april 2019 aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland en de Commissaris van de Koning (Verhoeven, 2019). In een reactie op de uitkomsten van het onderzoek onderschrijft de Wetenschappelijke Raad de adviezen (Brandenbarg, 2019). Deze kunnen worden samengevat in drie begrippen: daadkracht, samenwerking en groeiend zelfbewustzijn in Zeeland.