Onderzoek naar regionale ontwikkeling in Zeeland

Wetenschappelijke Raad Zeeland

In 2019 heb ik voor de Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ) de regionale Zeeuwse ontwikkeling tussen 2014 en 2019 in kaart gebracht. Dat gebeurde in het kader van De Slimme Kracht van Zeeland. Hiervoor heb ik 22 gesprekken georganiseerd. Er zijn experts uit het onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven en de Zeeuwse overheid uitgenodigd. Het rapport met de resultaten is in april 2019 aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland, in het bijzijn van de Commissaris van de Koning (Verhoeven 2019). De uitkomsten kunnen worden samengevat in drie begrippen: daadkracht, samenwerking en groeiend zelfbewustzijn in Zeeland. De Wetenschappelijke Raad onderschrijft de adviezen (Brandenbarg, 2019).