Kwaliteitszorg onderzoek

Ik begeleid (kennis)instellingen, academies en kenniskringen bij kwaliteitszorg van onderzoek bij opleidingen. Als critical friend adviseer en steun ik visitatiecommissies. Ik kijk mee met proefaccreditaties en ik begeleid processen naar (externe of midterm) accreditaties.

Eenmaal per vier jaar worden alle opleidingen in het hoger onderwijs geaccrediteerd. Naast deze accreditaties is er een midterm, waarbij na ongeveer twee jaar de tussenstand wordt opgemaakt. Daarbij is behoefte aan expertise op het gebied van onderzoeksvaardigheden, op het gebied van kwaliteit van onderzoek en van de opleidingen die onderzoeksvaardigheden in hun curriculum hebben. Ik ondersteun opleidingen bij dit proces, zoals ook enige tijd geleden in Breda. Dat kan door zitting te nemen in een proefaccreditatiecommissie en door het zelfevaluatierapport door te nemen en te bespreken met de docenten en ontwikkelaars. Dat kan ook door samen met docenten te kijken wat goede criteria zijn voor afstudeerprojecten en hoe je deze moet beoordelen.

Zelfevaluatierapport

Bij de begeleiding van accreditaties help ik mee door het zelfevaluatieverslag goed door te nemen en in gesprek te gaan met de samenstellers ervan. Samen kijken we hoe we het onderzoek in de opleiding goed kunnen presenteren, en hoe de uitdagingen in het rapport moeten komen. Ook wordt er geoefend. Dat gebeurt aan de hand van een proefaccreditatie.

Zijn jullie met de opleiding bezig een accreditatie voor te bereiden? Heb je begeleiding nodig bij de kwaliteitszorg van onderzoekvaardigheden binnen jullie opleiding? Ben je benieuwd wat ik van jullie onderwijskwaliteit vind? Doorstaan ze de toets van de kritische accreditatiecommissie? Neem contact op voor een orienterend gesprek over de mogelijkheden om samen te werken in dit proces. Ik verzorg maatwerk: van het enkel doornemen van het zelfevaluatierapport tot en met een complete proefaccreditatie. Van een enkele intervisie tot een heel traject van begeleiding, van voorbereiding tot en met afronding. Ik denk met je mee.

Opdrachtgevers

Alliade
ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Edu'Actief
Stichting Talent naar de Top
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving