Samenwerken met Het PON & Telos

Samen kwaliteit van onderzoek op een hoger plan tillen

Vanaf september 2022 werken Het PON & Telos en de Onderzoeksconsultant intensief samen. Deze samenwerking heeft de vorm van een preferred partnership. Dit zorgt voor een combinatie van hooggekwalificeerde onderzoekscapaciteit in de provincies Zeeland en Brabant, en daarbuiten. Daarbij ligt de focus op (het begeleiden van) onderzoeksmethodologie, op analyse en op onderzoekskwaliteit.

Dat betekent allereerst dat ik als senior onderzoeker samen met de teams bij PON opdrachtonderzoek uitvoer. Dit onderzoek vindt plaats op het sociaal domein, op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, bestuur en governance en cultuur. Voorbeelden zijn een inventarisatie van algoritmes voor rekenkamercommissie van de gemeenten Hulst en Terneuzen, onderzoek naar ervaren Brede Welvaart, de Cultuurmonitor Zeeland en onderzoek naar sociale duurzaamheid voor de Regionale Energie Strategie in Noord en Midden Limburg.

Advies bij onderzoeksmethoden

Daarnaast verzorg ik advies bij voorstellen en ontwerpen voor onderzoek, door samen met de teams te kijken naar de beste onderzoeksmethoden om maatschappelijke vragen te beantwoorden.

Data analyse

Verder zetten we samen in op analytische expertise, zowel kwantitatief (met R, Stata en SPSS) als kwalitatief. Bij kwalitatieve analyse moet je denken aan stapsgewijze analyse van tekst, observatie, audio- en video. Zo verzorg ik de analyse voor de uitkomsten van een research community, dat is een interactieve dataverzamelingsmethode waarbij een aantal experts gedurende een week online discussieren over een onderwerp.

Kwaliteit van onderzoek

Last but not least ligt de focus op onderzoekskwaliteit: betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid. Deze criteria spelen tijdens alle fasen van het onderzoek een rol. Ik fungeer daarbij als critical friend, en adviseer om onderzoekskwaliteit te optimaliseren. Zowel tijdens het ontwerp, als de dataverzameling, – analyse en evaluatie.

Ten slotte

Onze samenwerking leidt tot een unieke combinatie van expertise op het gebied van onderzoek in Brabant en Zeeland. Dat is dé kans voor overheden en (non)profitorganisaties om hun onderzoek op een kwalitatief hoogstaande wijze te laten uitvoeren. Ben je geinteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op met PON of de Onderzoeksconsultant voor een orienterend gesprek.