Onderzoeksadviseur bij Reprorecht

Onafhankelijk adviseren bij onderzoeken naar informatiegebruik bij bedrijven en instellingen in Nederland

Stichting Reprorecht voert de reprorechtregeling uit. Met de reprorechtregeling betalen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen op een eenvoudige en eerlijke manier de auteursrechtenvergoeding voor het delen van informatie, tekst en beeld. Daarvoor wordt een passende vergoeding vastgesteld, en Reprorecht zorgt dat die bij de uitgevers, auteurs en beeldmakers terechtkomt. Om dit goed te kunnen doen, laat Stichting Reprorecht onderzoek uitvoeren. Dat is onderzoek naar het informatiegebruik bij bedrijven en instellingen in Nederland, maar ook naar het type externe bron dat men gebruikt. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om de reprorechtvergoeding vast te stellen. Reprorecht heeft aan mij als onafhankelijk extern deskundige gevraagd om kritisch te kijken naar de opzet en de uitvoering van deze onderzoeken, en om vervolgens te toetsen of de vertaling van de onderzoeksresultaten naar keuzes ten aanzien van de reprorechtregeling deugdelijk is.