Een verfrissende kijk op interviewen

Dit najaar geef ik veel workshops en lessen over kwalitatief onderzoek. In het bijzonder interviewtechniek, met een verfrissende kijk op interviewen. Ik verzorg die workshops al jaren. Heel leuk om te doen. Eerst vertel ik over het opzetten van interviews en waarom deze methode van dataverzameling zo belangrijk is bij praktijkonderzoek. Vervolgens geef ik tips voor het maken van interviewvragen en Рonderwerpen en ten slotte ga ik in op interviewtechniek. Deze techniek oefenen we vervolgens in een rollenspel, waarbij ik beurtelings de weifelende, weigerachtige of emotionele geinterviewde speel. Erg leuk om te doen.

Het afnemen van interviews is een populaire wijze van dataverzameling. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van vragen die er in de samenleving zijn. Vragen over energietransitie, over het aanpakken van armoede, over onderwijs en zorg. Interviews lenen zich uitstekend voor deze onderwerpen omdat je als onderzoeker dan het echte verhaal achter de feiten kunt optekenen. De mensen kunnen hun ervaringen delen en dat is zeer waardevol. Interviews zijn ook zeer waardevol als aanvulling op andere vormen van onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. j

De afgelopen periode ben ik bezig geweest om mijn ideeen over interviews op papier te zetten. Een nieuw boek dus. Een frisse kijk op deze onderzoeksvorm, met tips, checklists, oefenvragen, formats en toepassingen. Daarnaast heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de kwaliteit van interviewonderzoek. Ook hier weer tips en trucs, checklists en controlevragen om na te kunnen gaan of je onderzoek op de juiste weg is. Naast het afnemen van interviews ga ik ook in op het verwerken van de resultaten. Ik weet het: dat is ook al in een apart boek (Thematische Analyse) besproken, maar in deze nieuwe publicatie heb ik de analyse nog eens in een notendop opgeschreven.

Alles tezamen hoop ik dat het boek volgend voorjaar in de boekhandel ligt. In mijn nieuwste blog vind je alvast meer informatie over het boek. En een prachtig omslag.

Lees ook

Kunstmatige intelligentie in het hoger onderwijs

Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Je kunt je ertegen verzetten, maar je kunt het ook inzetten om kritisch denken te bevorderen. In mijn blog laat ik je met een voorbeeld zien hoe je AI in het onderwijs kunt gebruiken.
Lees meer

Interview over afstudeerbegeleiding

Vorige week gaf ik een interview over het begeleiden van afstudeerders en mijn ervaringen daarmee. Lees verder hoe dat verliep.
Lees meer