Groen in de stad en criminaliteit

Materiaal in de les

Een collega wees me op een onderzoek over groen in de stad en de samenhang met het criminaliteitscijfer. Dit onderzoek vond eerst voornamelijk plaats in de Verenigde Staten. Het heeft zich inmiddels uitgebreid naar andere delen in de wereld, onder meer naar Gent. Zulke onderzoeken zijn dankbaar materiaal om in de les onderzoeksvaardigheden te gebruiken, dus heb ik er een blog over geschreven. De onderzoekers hebben gekeken naar het aantal activiteiten in een bepaalde woonwijk en het aantal bezoeken dat mensen aan parken brachten. Daarnaast hebben ze de vergroening van woonwijken in kaart gebracht. En wat blijkt? Wijkactiviteiten en parkbezoek hebben een gunstig effect op criminaliteit: die daalt. Het resultaat is prachtig, maar de manier waarop de onderzoekers het onderzoek beschrijven is dat ook. Zulke voorbeelden zijn goed in de les te gebruiken.

Vergroening als onderwerp

Overigens is ook het onderwerp zelf heel interessant. Daar waar je vroeger verpauperde woonwijken zag met veel beton en weinig bomen, grote verrommeling en vervuiling, zie je de laatste jaren een kentering. Er ontstaan steeds meer groene woonwijken met een zeer goede leefbaarheid. En dat heeft een gunstig effect: de criminaliteit daalt. Overigens constateren de onderzoekers dat de daling van de criminaliteit wordt veroorzaakt door het aantal activiteiten in de wijk en het aantal parkbezoeken, niet altijd door de vergroening zelf. Het aanplanten van bomen en dan vervolgens niets doen gaat dus niet helpen, je zult wel actief met sociale evenementen in je wijk moeten starten om de leefbaarheid te vergroten.

Methode

Wat ik ten slotte heel interessant vind is de methode die werd gebruikt: wijk activiteiten en parkbezoek werden waargenomen aan de hand van smartphone bewegingen. Dat gebeurde namelijk aan de hand van het registreren van smartphone-activiteiten.

Heb jij ook vragen over de leefbaarheid in je wijk, of wil je een onderzoek starten met gebruik van smartphones? Ik denk graag mee.

Lees ook

Onafhankelijk of objectief?

De scheidslijn tussen onafhankelijkheid en objectiviteit is vaak dun. Ik schrijf erover in mijn laatste blog.
Lees meer

Ervaren Brede Welvaart in Brabant

Een jaar lang is hard gewerkt aan het rapport over ervaren Brede Welvaart in Brabant. Nu is het uit. In dit bericht lees je daar meer over.
Lees meer